Rodzinny Ogród Działkowy
 
                              "Bagienko"

INFORMACJA

Dnia 07-06-2018r w godzinach 7,00 – 15,00
w związku z wymianą Rozdzielni Głównej 
wyłączone będzie zasilanie elektryczne.


Za Zarząd:   
Roman Bzdzion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 

Zarząd ROD BAGIENKO” informuje: 

1. Ostatni wywóz szamb w roku bieżącym nastąpi w dniu 16-18.X.2017r.

2. Ostatni wywóz śmieci nastąpi zgodnie z umową 16.X.2017r. 


     Za Zarząd   
Roman Bzdzion


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!


Psy bezwzględnie wyprowadzamy poza teren ogrodu na smyczy.
Z uwagi na bezpieczeństwo na terenie ogrodu, psy powinny być w kagańcu.
Należy sprzątać odchody po swoich pupilach, tak, aby nie zanieczyszczały alejek w ogrodzie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE


Z uwagi na napływające skargi na panujący nieporządek na niektórych działkach,
 Zarząd ROD zgodnie z Uchwałą Nr 3/V/2017 
przeprowadzi w dniach 01.06.2017 do 18.06.2017 przegląd działek pod kątem :

• Oznakowania ( widoczna numeracja)
• Utrzymania porządku                            
• Posiadania kompostowników              

Obecność działkowca na działce w czasie przeglądu niewymagana.

Prosimy o uporządkowanie działek. 

                                                                                                                                       Za Zarząd

                                                                                                                                         Roman Bzdzion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE

Zarząd ROD BAGIENKO informuje że zgodnie z Uchwałą
Walnego Zebrania zakupiono następujący sprzętogrodniczy :

• Wertykulator                
• Rozdrabniacz do gałęzi

Chętni do skorzystania z tych urządzeń proszeni są o
zgłoszenie do kol. Działka Nr – 20 i 23

Za Zarząd    
Roman Bzdzion


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ! 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie prosi o przekazanie

Stanu wodomierzy w posesji która jest podłączona do wodociągu.

Kontakt : tel 52 384-41-79 lub SMS 601-082-489

e-mail
zwik.labiszyn@gmail.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W zakładce "Więcej" "Ciekawe linki" jest link do strony Polskiego Związku Działkowców .

 

Zapraszam do lektury, ponieważ jest dużo ciekawych artykułów na temat nowej ustawy i dalszych losów naszych ogrodów.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYCINKA DRZEW


Chętni do usunięcia drzew i krzewów ze swojej działki lub znajdujących się za ogrodzeniem zewnętrznym proszeni są o złożenie prośby do zarządu wg poniższego wzoru w terminie do końca sierpnia br.

Pobierz pliki

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UWAGA !

 

Zarząd ROD „Bagienko” przypomina  wszystkim działkowiczom o sposobie używania kontenera.   

 

1.  Nie wyrzucamy  przedmiotów  wielkogabarytowych np. kanapy ,

      lodówki,  opakowania i.t.p. 

 

2.  Nie wyrzucamy również  gałęzi,  darni, gruzu i.t.p. 

 

3.  Trawę należy kompostować na swojej działce. 

 

4.  Plastikowe bańki po wodzie, napojach należy zgnieść, aby zajmowały jak 

      najmniej miejsca. 

 

5.  Jeśli kontener jest zapełniony to nie zostawiamy odpadów

      obok, lecz  przechowujemy na działce do momentu opróżnienia kontenera

      (nie trwa to dłużej niż jeden lub dwa dni), gdyż nie mamy pracownika,

       który będzie sprzątał po kimś. 

 

 

 

Stosując powyższe ustalenia miejsce wokół kontenera stanie się bardziej

estetyczne, higieniczne i będzie nam wszystkim żyło się lepiej, przyjemniej i weselej. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW