Rodzinny Ogród Działkowy
 
                              "Bagienko"

O nas

I stało się ......................

Decyzja Naczelnika Miasta Łabiszyn z dnia 27 marca 1990 roku o zrzeczeniu się gruntów na rzecz Polskiego Związku Działkowców dała początek istnieniu naszego OGRODU.
=========================================================================================
Na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 11 grudnia 1997 roku Polski Związek Działkowców Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Szubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych Dz. Kw. 2699-2700/97.
W dniu 15 września 1998 roku Sąd wydał oczekiwane przez nas zawiadomienie, którego początkowy fragment przedstawiam:


          Z A W I A D O M I E N I E
  Sąd Rejonowy - V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szubinie na podstawie art.51 ust. 1 i 2 ustawy z 6.VII.1982 o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19 poz..147)  zawiadamia, że w księdze wieczystej Kw Nr 17027 w dniu 15 września 1998 roku wpisano:


 1. Kw Nr 17027
  w dziale I : OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
  TEREN ODDANY W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE


  -----------------------------------------------------------
  Władysławowo - wieś, gmina Łabiszyn działka nr 164/3,
  nr karty mapy 1, nr rej. gruntu 188, pow.2.19.00 haNieruchomość ta jest w użytkowaniu wieczystym na okres 99 lat, to jest do dnia 18 grudnia 2096 roku i przeznaczona jest na prowadzenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego "BAGIENKO" we Władysławowie.

=========================================


Również w dniu 15 września 1998 roku wpisano do KW nr 12953  działkę nr 653 o pow. 0.13.23 ha.

.................................................................................................................................................................

Tak to było na początku !!!!

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW