Rodzinny Ogród Działkowy
 
                              "Bagienko"
WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI !!!

GORĄCA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW W POLSCE

W DNIU DZIESIEJSZYM - 19. GRUDNIA 2013 ROKU
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAW KOMOROWSKI
PODPISAŁ USTAWĘ
O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Polecam ciekawe artykuły na stronie PZD (zakładka WIĘCEJ - CIEKAWE LINKI).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z ustaleniami na Walnym Zebraniu ROD Bagienko, informujemy iż 19 kwietnia w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD . Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
Więcej na http://pzd.pl/artykuly/9056/59/Projekt-obywatelski-a-takze-projekty-poselskie-trafily-do-dalszych-prac-w-Komisjach.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

W interesie nas wszystkich, jest to aby w sposób nieprzerwany użytkować działki i zachować prawo do ich użytkowania czy nawet posiadania jako grunty prywatne. Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne niektórych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, po zmianach, ustawa w obecnym kształcie obowiązywać będzie do 20 stycznia 2014 r. 
Do pierwszego czytania w Sejmie został przekazany obywatelski projekt ustawy, który dostępny jest na stronie PZD. Oprócz tego powstały jeszcze projekty SLD, Solidarnej Polski oraz PO. 
Poniższa informacja, którą zamieściliśmy już wcześniej, podyktowana jest tym, iż wszyscy działkowcy mają prawo do podejmowania decyzji w jakim kierunku "pójdziemy". Poza tym trudno jest wskazać obecnie, który z projektów ustawy wejdzie w życie i jak potraktuje nasze ogrody. Zachęcamy do czynnego udziału w dyskusji podczas walnego zebrania, które planowane jest na 4 kwietnia 2013 r. Tam wyjaśnimy wszystkie aspekty prawne i wpólnie zdecydujemy o przyszłości naszego Ogrodu. 
Jeżeli ktoś chce uzyskać informacje wcześniej, prosimy o kontakt z Z-ca Prezesa ds. organizacyjno-prawnych Panem Sebastianem Gawronkiem nr 604114473.

..................................................................................................................................................................................................

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości wykupu gruntu naszych działek, informujemy iż obecnie brak jest podstaw prawnych do takich działań. Obecna inicjatywa kilku Działkowców, którzy przekazują nieprawdziwe informacje i dodatkowo tylko wybranym osobom o swojej inicjatywie, po pierwsze wprowadza zamieszanie, po drugie może nosić znamiona działania niezgodnego z prawem.W związku z powyższym apelujemy do wszystkich Działkowiczów o wstrzymanie się z podejmowaniem jakichkolwiek działań do czasu walnego zebrania. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW